Om å skape bilder

I går hadde jeg en tanke da jeg så på videoen om tankestrukturer (måten vi organiserer verden på i et hierarkisk system satt opp mot en nettverkskopling) og det handlet om hukommelse. Da jeg nå skulle ta Forelesningskunst må lærestak i den tanken i morges måtte jeg gå tilbake og finne ut hva jeg hadde holdt på med. Et øyeblikk ble jeg redd for at jeg hadde mistet tanken for godt. Selv om den var “grensesprengende”. Da jeg gikk tilbake til videoene kom den relativt kjapt. Den handlet om problemene med dårlig hukommelse og den dårlige evnen til å gripe det som foregår der ute på skjermen og holde ting i hodet – i møter og forelesninger og at den som har dårlig hukommelse eller en annen læringsstil vil bli «handikappet». I allfall hvis man ikke klarer å skape bilder i eget hode. Det blir verre og verre når powerpointslidene bare farer forbi fulle av tekst… Da hjelper det heller ikke å skrive ned for det du noterer er jo bare et resyme av den bildeløse teksten (en undersøkelse i Pedagogisk tidskrift antydet at de som noterte flittig ikke lærte mer – kanskje heller mindre – enn de som ikke gjorde det…). Les videre