Tilknytningsmønstre

Hvilket tilknytningsmønster har du? Dagbladet henviser til Bowlbys fire tilknytningsmønstre; trygg, engstelig utrygg, unnvikende utrygg og uorganisert utrygg. Dagbladet intervjuer flere spesialister som Frode Thuen og Ida Brantsæg. I innledningen til artikkelen står det: «Tilknytning handler om nettopp hvordan vi knytter oss til andre mennesker; noen er tillitsfulle, noen er forsiktige, noen trenger mye nærhet og andre gjør det ikke. Dette er noe vi lærer allerede i barndommen, og når vi blir voksne er det vår partner som skal dekke våre følelsesmessige behov.»

Video om tilknytningsteorien til Bowbly:

https://youtu.be/3LM0nE81mIE