Om sjalusi – fra Frode Thuen i A-magasinet 15.2.19

Frode Thuen har et interessant innlegg om sjalusi. Jeg har tatt ut noen hovedpunkter her:

Sjalusi er en… «Følelse ute av kontroll. Men for noen mennesker står ikke frykten i forhold til farene de opplever. De innbiller seg farer som ikke egentlig finnes, eller de går rundt med en konstant uro og engstelse uten at de helt vet hva de er redde for. Da snakker vi om angst – en følelse av frykt som er gått ut av kontroll, og som ikke lenger har noen hensikt. Tvert imot skaper den bare ubehag og problemer. På samme måte er det med sjalusien: For noen kommer den ut av kontroll, og det er først og fremst da den blir trøblete.

Det handler om trygghet. Hva er sjalusi uttrykk for, rent psykologisk? Det handler dypest sett om hvorvidt man føler seg trygg på partneren sin – på om han eller hun gjengjelder følelsene og er til å stole på. Og noen ganger kan man ha god grunn til å føle seg usikker på partnerens kjærlighet, og ærlighet, og da er det ikke rart om man kjenner på sjalusi. Men noen personer er sjalu helt uten grunn, og da reflekterer sjalusien først og fremst en grunnleggende usikkerhet hos personen selv. Enten på om man selv er verdt andres kjærlighet, eller på om andre mennesker er til å stole på.

De som har det slik, har som oftest opplevd å bli følelsesmessig forsømt eller avvist i oppveksten – og mobbing kan nok være en del av dette bildet, eller de har opplevd alvorlige svik i tidligere parforhold. Og noen har opplevd begge deler. I psykologisk fagterminologi sier man gjerne at de har utviklet et utrygt tilknytningsmønster, eller at de har en tilknytningsskade. Et slikt mønster, eller skade, henger sammen med våre medfødte behov for å knytte oss følelsesmessig til en eller noen få andre personer, og til å oppleve ubetinget anerkjennelse og kjærlighet fra våre nærmeste. Dersom disse emosjonelle behovene ikke blir ivaretatt gjennom oppveksten eller i voksen alder, vil vi i større eller mindre grad utvikle en grunnleggende usikkerhet til oss selv og andre. Som blant annet kan komme til uttrykk som ubegrunnet sjalusi.

Truende og smertefullt. Og nettopp fordi ubegrunnet sjalusi berører grunnleggende emosjonelle behov, er denne sjalusien truende og smertefull på et dypt psykologisk plan. Så når man legger begrensninger på partneren og tyr til overvåking, sjekking og stadige utspørringer og forhør, handler det ikke bare om at man ønsker å kontrollere den andre. Man gjør det like mye for å prøve å kontrollere sin egen angst for å bli sviktet og forlatt. Derfor fortsetter man også å kontrollere partneren, til tross for at man på et rasjonelt plan skjønner at det virker mot sin hensikt, fordi den kontrollerende adferden minst like mye styres av motiver som befinner seg på det psykologiske plan, og som man gjerne ikke har særlig innsikt i selv.»

Thuen sier at angst er en følelse av frykt som er ute av kontroll og dermed en uhensiktsmessig følelse. Det kan helt klart være mange årsaker til angst og mange av dem er helt sikkert å finne i barndommen. Angst er jo grunnleggende en smerte. Hvordan bekjempe angst? Jeg synes at disse begrepene er vanskelige. Hva er forskjellen på angst og frykt? Jeg har tenkt på angst som frykt for noe ukjent, mens frykt ofte har et objekt knytta til seg – frykt for å bli forlatt…?

Les hele artikkelen: https://www.dropbox.com/s/paqcr6out480q2k/Sjalu%20dr%C3%B8mmeprins%20-%20A-magasinet%2015.2.19.pdf?dl=0