Den store medisinskandalen – Thalidomid eller Neurosedyn

Jeg husker Neurosedyn-skandalen fra min barndom. TV-bildene av barn som hadde veldig korte armer og ben med deformerte hender og føtter. Nyhetsinnslagene gjorde at jeg ble urolig og sov dårlig. Etter konsultasjon med en lege fikk jeg forbud mot å se på TV-nyhetene i en periode.

1959 lanserte det tyske legemiddelsselskapet Chemie Grünenthal det «ideelle» sovemdilet Contergan eller Neurosedyn som det kom til å hete i Norge. Virkestoffet var thalidomid. Det var et sovemiddel som ikke skule gi «hangover»» slik som datidens sovemidler gjorde. Dvs. at man ble trett dagen etter. I tillegg motvirket også sovemdlet problemet med morgenkvalme for gravide. Midlet hadde også liten grad av giftvirkning og dermed var problemet med overdose også borte. Det nye vidundermidlet ble solgt i over 40 land. (Blog-posten er uferdig)

Les videre