Nyliberalismen inne i oss

Kapitlet med tittelen «Nyliberalismen inni oss» i Linn Stalsbergs bok Det er nok nå åpner med et sitat fra Margaret Thatcher som ender med setningen «Økonomi er metoden; målet er å forandre hjertet og sjelen». Det er en slående formulering. Denne teksten tar dette og det påfølgende kapitlet, «En nyliberal psyke?» som utgangspunkt for diskusjon. 

Les videre