Skam

Skam er en fryktelig sterk følelse som for noen kan føre til at de tar sitt eget liv. Etter mange år med skamløshet (skammen var borte fra den offentlige diskursen) er skam aktuelt som aldri før gjennom TV-serien med samme … Les videre

Barndommens betydning

Psykologen Line Marie Warholm skriver fast i Aftenposten og har hatt et par refleksjoner rundt barndommens betydning. I artikkelen «Er det mulig å diskutere partnerens utseende i et parforhold?» skriver hun bla.:

Nyliberalismen inne i oss

Kapitlet med tittelen «Nyliberalismen inni oss» i Linn Stalsbergs bok Det er nok nå åpner med et sitat fra Margaret Thatcher som ender med setningen «Økonomi er metoden; målet er å forandre hjertet og sjelen». Det er en slående formulering. Denne teksten tar dette og det påfølgende kapitlet, «En nyliberal psyke?» som utgangspunkt for diskusjon.