Skam

Skam er en fryktelig sterk følelse som for noen kan føre til at de tar sitt eget liv. Etter mange år med skamløshet (skammen var borte fra den offentlige diskursen) er skam aktuelt som aldri før gjennom TV-serien med samme navn.

Men hva er skam og hvordan kan du finne veien ut hvis du plages av din egen skamfullhet?

Psykiateren Finn Skårderud har skrevet en god artikkel som oppsummerer dette.

Skårderuds definisjon av skam handler om den negative følelsen av å ikke oppleve seg selv som elsket av andre i egne øyne.

Den amerikanske psykologen Brene` Brown har viktige bidrag til skamforståelsen i artikkelen «Skam, sårbarhet og mod». Skam, sårbarhet og mot. Rene Brown

Skammen har mange ansikter. I  boka «Skamfert» av Gøran Larsson finner jeg følgende om blyghet: «Skam i sin mildeste form – blyghet – gjør at vi senker blikket og vender oss bort for å ikke se det som er intimt og privat for andre….» Denne følelsen av skam fungerer på samme vis også omvendt. Min sunne skam hjelper meg til å beskytte meg selv fra andre, når det er i min egen interesse. Sunn skam verner om min identitet og integritet.»

Her finner du alle artiklene om skam på denne bloggen.